Om


OM FELDENKRAISMETODEN

* Moshe Feldenkrais 1901 - 1981

Rörelse är liv -utan rörelse inget liv

Gör allt långsamt, åtminstone i början

 

Leta efter en behaglig känsla 

  Gör lite mindre än du faktisk kan

Skapa en känsla av lätta, sköna rörelser

Det är lättare att förnimma skillnader när ansträngningen är minimal

Försöka betyder inte att lyckas. Försöka duger -

lyckas kanske senare

Några nyttiga råd

 • träna regelbundet
 •  bryt dina vanor ibland
 •  ha tillit till dig själv
 •  gör hällre lätt än rätt
 •  gå tillbaka till tidigare lektioner
 •  träna inte trots smärta - leta efter alternativ
 •  gör rörelserna i tankarna ibland
 •  gör så litet som du kan

Lär dig lära

 •  leta efter ditt eget sätt att lära
 •  leta efter ditt eget tempo
 •  ingen kan lära sig under stress
 •  leta efter välbehag
 •  välbehag ger friare andning
 •  ju mindre ansträngning ju lättare att upptäcka skillnader