About

OM MARGIT BANGSHÖJ


Jag, Margit Bangshöj, är utbildad leg. fysioterapeut 1978 i Köpenhamn. Jag är även utbildad företagssjukgymnast och lymfterapeut. Utbildningen till feldenkraispedagog var jag klar med i 1989 (bl. a. utbildad av Yochanen Rywerant). 1993-2011 arbetade jag som privatpraktiserande fysioterapeut och feldenkraispedagog i Karlstad och hade avtal ang. feldenkraismetoden med Värmlands Läns Landsting.


Sedan 2011 bor och jobbar jag i Örebro och har avtal med Region Örebro.


Jag arbetar med individuella lektioner, med grupplektioner och arrangerar dessutom kurser i fedenkraismetoden.